Toàn trường tổng phòng: 16 phòng, trong đó: có 7 phòng học, 4 phòng kiên cố và 13 phòng bán kiên cố, có 3 phòng làm việc, 5 phòng chức năng và 1 nhà bếp. Tổng diện tích của trường là 2034,5 m2, có sân chơi được bố trí thiết kế cây xanh, hoa kiểng, đồ chơi ngoài trời. Nhìn chung, cơ sở vật chất, trang thiết dạy học được trang bị tương đối đảm bảo phục vụ cho hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ (CS-GD trẻ).